Laatste nieuws

JUBILEUMBEURS - 80 JARIG BESTAAN (20 maart 2016)

Op 20 maart a.s. vieren wij ons 80 jarig bestaan met een feestelijke beurs.
Onze normale Voorjaarsbeurs wordt nu een echte Jubileumbeurs.
Wij nodigen u van harte uit om onze beurs te bezoeken. Behalve onze normale beursactiviteiten zoals bezoek aan onze handelaren om uw verzameling aan te vullen, onze koopjestafel met leuke filatelistische zaken voor een (heel) klein prijsje, o.a. oudere catalogi en zakken met zegels en de mogelijkheid om gratis advies in te winnen als u een verzameling wilt afstoten, zult u ook een leuke tentoonstelling vinden waar onze leden laten zien wat hen bezig houdt in de filatelie. De beurs is open van 10.00 tot 16.00 uur, de toegang is gratis en het adres is: De Rekere 2.0, Drechterwaard 16 1824 EX Alkmaar.
Na afloop van de beurs vindt er een gezellig samenzijn plaats voor de leden van onze vereniging die zich daarvoor aangemeld hebben.


NVPV Afdeling Alkmaar

Introductie

Verzamelt U postzegels en bent U nog geen lid van een vereniging?
Kijk hier verder wat een lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Postzegel Verzamelaars kortweg N.V.P.V., afdeling Alkmaar voor u kan betekenen. Onze afdeling, die in 1936 werd opgericht, is inmiddels uitgegroeid tot een vereniging van ongeveer 400 leden.
Agenda